LDT - Watch

Địa chỉ: Tầng 1, số 199, đường Cầu Giấy, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

Giấy phép KD hộ cá thể 01G8012922, được cấp ngày 02/05/2013 do UBND quận Cầu Giấy cấp

Thong ke